Osobní asistence

Formou osobní asistence se snažíme zajistit důstojnost v těžkých životních chvílích, každého člověka, který nás potřebuje.
Náš tým osobních asistentů, je připraven zprostředkovat Vám, nebo Vašim blízkým dopomoc v prostředí vašeho domava. Přijedeme k Vám domů sestavit individuální program ke splnění Vašich potřeb.

Kontakt

Pobočka Plzeň a Pardubice
Jiří Chvojka
+420 602 360 966, asistence@firsthelp.cz
Plzeň, Perlová 14, 2.patro. Kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Ceník:
Samostatná hodina osobní asistence 130 Kč/ hod
Při objednání 2 hod a více:
Pondělí – Pátek od 6h do 20h 120 Kč / hod.
Pondělí – Pátek od 22h do 6h + víkendy a svátky 130 Kč / hod.

Poslání:

Posláním služeb osobní asistence Jiří Chvojka-osobní asistence je podpora a pomoc směřovaná tělesně postiženým, chronicky nemocným a seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.

Cíle:

 • přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností klienta způsobené zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním
 • umožnit člověku v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá tomu, kterým žil doposud
 • podporovat rozvoj samostatnosti a aktivního řešení nepříznivé sociální situace
 • Prostřednictvím služby osobní asistence umožňujeme klientům zapojení do běžného života ve společnosti a žít co nejplnohodnotnější život ve svém domácím prostředí.
 • Průběžně naplňovat a hodnotit individuální plány s jednotlivými klienty. (viz standard č.5)
 • Poskytovat podporu a pomoc rodinným příslušníkům při zvládání obtížných životních situací
 • Být nápomocen klientům při zprostředkování služeb veřejně dostupných. (individuální doprava, úklidová služba, malíř pokojů, hodinový manžel atd.…)

Cílovou skupinou jsou lidé bez věkového omezení s tělesným postižením, zdravotním postižením a senioři, žijící v Plzni a přilehlém okolí, kteří potřebují při uspokojování svých životních potřeb pomoc druhé osoby.

Zásady:

 • Důstojnost: Potřeby klientů jsou na prvním místě. Vytváříme podmínky, v nichž klienti uplatňují svou vlastní vůli. Respektujeme práva klientů a přistupujeme k nim ohleduplně a vstřícně.
 • Individuální přístup: každý klient je osobností a dbáme na jeho individuální potřeby.
 • Samostatnost: všichni zaměstnanci Jiří Chvojka –osobní asistence usilují o co možná největší fyzickou samostatnost klienta. Podporujeme klienta, aby se dokázal sám za sebe rozhodovat a převzal zodpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Využití dostupných veřejných služeb: zásadou poskytování služby osobní asistence Jiří Chvojka-osobní asistence je předcházet tomu, aby se na ni klient stal závislý. Naše klienty podporujeme ve využívání běžně dostupných veřejných služeb.
 • Týmová spolupráce
  Kvalita poskytované služby je výsledkem týmové spolupráce všech zaměstnanců, kteří se na ní podílí. Proto je velký důraz kladen na týmovou spolupráci.
 • Volba asistenta: Každý klient má právo na výběr svého asistenta
 • Partnerský přístup: snahou asistenta je, aby přístup ke klientovi byl kamarádský a přátelský. Klient se cítí ve vztahu klient asistent jako rovnocenný partner

Postupy poskytování služby:

Poskytujeme osobní asistenci sebeurčující, to znamená, že klient si zásadně řídí sám průběh služby, instruuje své osobní asistenty se zacházením se svými kompenzačními pomůckami.

Popsané postupy poskytování služby vychází z našich potřeb.

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně,
 3. pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,<
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabídka zaměstnání:

Do našeho týmu asistentů hledáme nové kolegy a kolegyně.
Chcete-li se stát součástí našeho kolektivu, napište nám.
Více info na: jiri.chvojka@firsthelp.cz , +420 602 360 966